Psychoterapia

Jesteśmy dla Ciebie

psycholog Hanna Kretkowska

Hanna Kretkowska

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Aktualnie rozwijam swoją wiedzę i umiejętności  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam jednolite  studia magisterskie o specjalności „psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Szczecińskim . Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 2020) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Jeszcze w trakcie studiów poszerzałam swoją wiedzę w ramach praktyk i wolontariatu w Klinice Psychiatrii i Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie,  gdzie miałam okazję poznać sposoby diagnozowania oraz pomocy osobom  cierpiącym na depresję, zaburzenia osobowości oraz inne choroby takiej jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy choroby otępienne.
Od początku swojej pracy zawodowej byłam związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz z ich rodzinami, a także prowadziłam terapię DDA. Posiadam również uprawnienia do pracy  w Programie Ograniczania Picia, który adresowany jest do osób pijących w sposób szkodliwy i uzależnionych, które nie są  gotowe do podjęcia leczenia opartego na abstynencji. Aktualnie pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień w Sopocie, gdzie pracuję głównie z osobami uzależnionymi i dotkniętymi syndromem DDA oraz prowadzę gabinet psychoterapii, w którym  zajmuję się pracą z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami zachowania, problemami w życiu, w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysami w życiu.
Podczas pierwszych konsultacji  zawsze pochodzę indywidualnie do każdej osoby i zgłaszanego przez nią problemu. W swojej pracy kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Hanna Kretkowska

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Aktualnie rozwijam swoją wiedzę i umiejętności  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam jednolite  studia magisterskie o specjalności „psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Szczecińskim . Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 2020) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Jeszcze w trakcie studiów poszerzałam swoją wiedzę w ramach praktyk i wolontariatu w Klinice Psychiatrii i Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie,  gdzie miałam okazję poznać sposoby diagnozowania oraz pomocy osobom  cierpiącym na depresję, zaburzenia osobowości oraz inne choroby takiej jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy choroby otępienne.
Od początku swojej pracy zawodowej byłam związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz z ich rodzinami, a także prowadziłam terapię DDA. Posiadam również uprawnienia do pracy  w Programie Ograniczania Picia, który adresowany jest do osób pijących w sposób szkodliwy i uzależnionych, które nie są  gotowe do podjęcia leczenia opartego na abstynencji. Aktualnie pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień w Sopocie, gdzie pracuję głównie z osobami uzależnionymi i dotkniętymi syndromem DDA oraz prowadzę gabinet psychoterapii, w którym  zajmuję się pracą z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami zachowania, problemami w życiu, w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysami w życiu.
Podczas pierwszych konsultacji  zawsze pochodzę indywidualnie do każdej osoby i zgłaszanego przez nią problemu. W swojej pracy kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pomoc psychologa
 specjalista psychoterapii uzależnień Konrad Jóźwiak

Konrad Jóźwiak

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień z kilkuletnim stażem. Ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok, która ukształtowała moje myślenie o osobach z problemem uzależnienia. Uzależnienie traktuję, jako objaw wynikający z mierzenia się z obecnymi trudnościami lub przeszłością. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1968), wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od kilku lat związany jestem z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Doświadczenie zdobywałem również w Ośrodku Terapii Uzależnień Borowikowa w  Bydgoszczy, Poradniach Leczenia Uzależnień w Sępólnie Krajeńskim i Czersku oraz Pomorskiej Klinice Terapii Uzależnień w Rumii. W swojej praktyce pracuję z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu uzależnienia od substancji i zachowań, ich rodzinami – partnerami, z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) oraz osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję również w Programie Ograniczania Picia, adresowanym dla tych, którzy piją szkodliwie lub nie mają gotowości do pracy w programie opartym na abstynencji.

W mojej pracy istotne są dla mnie standardy wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kodeks etyczny terapeuty uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Konrad Jóźwiak

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień z kilkuletnim stażem. Ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok, która ukształtowała moje myślenie o osobach z problemem uzależnienia. Uzależnienie traktuję, jako objaw wynikający z mierzenia się z obecnymi trudnościami lub przeszłością. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1968), wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od kilku lat związany jestem z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Doświadczenie zdobywałem również w Ośrodku Terapii Uzależnień Borowikowa w  Bydgoszczy, Poradniach Leczenia Uzależnień w Sępólnie Krajeńskim i Czersku oraz Pomorskiej Klinice Terapii Uzależnień w Rumii. W swojej praktyce pracuję z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu uzależnienia od substancji i zachowań, ich rodzinami – partnerami, z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) oraz osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję również w Programie Ograniczania Picia, adresowanym dla tych, którzy piją szkodliwie lub nie mają gotowości do pracy w programie opartym na abstynencji.

W mojej pracy istotne są dla mnie standardy wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kodeks etyczny terapeuty uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psycholog – Gdańsk

Leczenie depresji, psychoterapia DDA, psychoterapia uzależnienia

Gabinet psychoterapii jest bezpiecznym miejscem, w którym będziesz mógł podzielić się tym, co dla Ciebie trudne, z czym się zmagasz, co Tobie przeszkadza w spełnianiu siebie i rozwoju. Styl naszej pracy zapewnia atmosferę zrozumienia i wsparcia. Relacja z pacjentem jest dla nas kluczowym czynnikiem leczącym. Bycie psychoterapeutą to bycie osobą szczególnego zaufania i zdajemy sobie sprawę, jak niełatwo jest być w fotelu pacjenta. Dlatego też rozumiemy istotę budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania w relacji pacjent – psychoterapeuta.

W procesie uczenia się usłyszeliśmy, że usiąść naprzeciwko osoby, której chcemy pomóc, to wierzyć, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dla nas to również wierzyć w tą osobę i pomimo trudności z jakimi jest, dostrzegać jej zasoby, potencjał do zmiany i to co w niej może tą zmianę budować, aby mogła wieść bardziej świadome i satysfakcjonujące życie. W związku z tym psychoterapia to proces zmiany, bez względu czy to psychoterapia DDA, leczenie depresji, psychoterapia uzależnienia, w którym wykorzystujemy zdobytą wiedzę, aby Tobie pomóc.

Psycholog i psychoterapeuta, to zawody, w których ciągłe zdobywanie wiedzy jest jednym z podstawowych elementów pracy. Uczestniczmy w szkołach, szkoleniach, kursach, jak również swoją pracę poddajemy stałej superwizji.

Wprowadzamy nowe rozwiązania i metody pracy, jak program ograniczania picia, który adresowany jest dla osób o słabym i umiarkowanym stopniu uzależnienia. Kontrolowane picie i praca nad wypracowaniem takiego wzorca picia, który będzie satysfakcjonujący jest skierowana dla tych, którzy nie są gotowi na abstynencję i mogą z tego programu skorzystać.

Psychoterapia współuzależnienia

Psychoterapia współuzależnienia jest niejednokrotnie cięższa, niż samego uzależnionego. Proces zdrowienia dla rodziny jest podobny do osoby wychodzącej z nałogu. Dlatego powrót do zdrowia jest konieczny dla całej rodziny. Faktem jest, że współuzależniony jest w większym stopniu zaprzeczający niż osoba faktycznie cierpiąca z powodu nałogu. Proces polega na oddzieleniu osoby od choroby, aby zrozumieć, kiedy kończy się uzasadniony niepokój, a zaczyna się obsesyjne zmartwienie.

Współuzależnieni mają tendencję do postrzegania problemu poza sobą. Po prostu czekają, aż osoba cierpiąca na uzależnienie naprawi swoje problemy; tylko czekam, aż wyjdą na prostą. Czekanie w chwili obecnej i zamartwianie się o przyszłość sprawia, że ​​członkowie rodziny są wyczerpani i puści.

Ból emocjonalny jest realny dla współuzależnionego i przyczynia się do fałszywego poczucia kontroli. Zbyt często współuzależniony cierpi w emocjonalnym bólu, zawsze czekając, aż ktoś inny wyzdrowieje, zanim poczuje się lepiej. Dlatego tak istotna jest psychoterapia współuzależnienia, gdyż samemu trudno znaleźć właściwą drogę i wskazówki do tego jak pozostać na niej.

Psychoterapia DDD

Psychoterapia DDD to specjalistyczna pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików. Ludzie tacy często przenoszą niepokojące uczucia z dzieciństwa do dorosłości i mogą wpływać na nich do końca życia. Mogą mieć trudności z budowaniem relacji z innymi, obawiać się zbliżenia z kimkolwiek, doświadczać problemów z poczuciem własnej wartości i mogą sami wpaść w narkotyki lub alkohol.

Dziecko alkoholika może zmierzyć się z wieloma uczuciami jak strach, dezorientacja, żal, złość i niepewność, z których żadne nie jest zdrowe w dużych dawkach, ale które zmieniają się i wpływają na nie w różny sposób z biegiem czasu. Te uczucia towarzyszą im na każdym kroku i rzutują na wiele życiowych decyzji. Psychoterapia DDD może być pomocna w radzeniu sobie z tymi problemami. Wyzdrowienie z traumy z dzieciństwa jest możliwe dzięki zaangażowaniu w niezawodny plan leczenia DDD.

Nasze gabinety znajdują się w Gdańsku, jednakże otwarte są dla wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy