Hanna Kretkowska

Psycholog oraz certyfikowanym specjalista psychoterapii uzależnień
psycholog Hanna Kretkowska

W swoim gabinecie oferuję pomoc:

– osobom uzależnionym

– partnerom osób uzależnionych

– dorosłym dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia (DDA, DDD)

– osobom cierpiącym na depresję

– osobom zmagającym się z zaburzeniami osobowości

– osobom doświadczającym zaburzeń  lękowych

– osobom będącym w życiowym kryzysie

– osobom mającym problemy w związkach, relacjach

Cennik: 

– konsultacja psychoterapeutyczna 120 zł/50 minut

– psychoterapia 120 zł/50 minut

– psychoterapia on-line 120 zł/50 minut

– psychoterapia uzależnienia 120 zł/50 minut

– Program Ograniczania Picia 150 zł/30-50 minut (10-12 spotkań)

Zapraszam

Kontakt:

Tel. 792870304

pl. Generała Józefa Wybickiego 12/2 80-440 Gdańsk

hkretkowska.terapia@gmail.com

————– Jestem psychologiem oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Aktualnie rozwijam swoją wiedzę i umiejętności  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam jednolite  studia magisterskie o specjalności „psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Szczecińskim . Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 2020) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Jeszcze w trakcie studiów poszerzałam swoją wiedzę w ramach praktyk i wolontariatu w Klinice Psychiatrii i Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie,  gdzie miałam okazję poznać sposoby diagnozowania oraz pomocy osobom  cierpiącym na depresję, zaburzenia osobowości oraz inne choroby takiej jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy choroby otępienne.  Od początku swojej pracy zawodowej byłam związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz z ich rodzinami, a także prowadziłam terapię DDA. Posiadam również uprawnienia do pracy  w Programie Ograniczania Picia, który adresowany jest do osób pijących w sposób szkodliwy i uzależnionych, które nie są  gotowe do podjęcia leczenia opartego na abstynencji. Aktualnie pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień w Sopocie, gdzie pracuję głównie z osobami uzależnionymi i dotkniętymi syndromem DDA oraz prowadzę gabinet psychoterapii, w którym  zajmuję się pracą z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami zachowania, problemami w życiu, w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysami w życiu.  Podczas pierwszych konsultacji  zawsze pochodzę indywidualnie do każdej osoby i zgłaszanego przez nią problemu. W swojej pracy kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.