Kontrolowane picie
Gdańsk

Uzależnienie jest procesem, co oznacza m.in. że osoba uzależniona przechodzi różne stopnie uzależnienia. Program ograniczania picia czy kontrolowane picie skierowane jest głownie do tych osób, które bądź piją szkodliwie, bądź uzależnione są w stopniu słabym lub umiarkowanym. Pozwala to indywidualizować podejście terapeutyczne do konkretnej osoby, a nie traktować wszystkich jednakowo. W tym podejściu to pacjent we współpracy z terapeutą wyznacza cel.

Korzyścią dla osób, które mogą skorzystać z oddziaływania terapeutycznego nakierowanego na kontrolowane picie jest zatrzymanie się w procesie uzależnienia na wczesnym etapie, dzięki czemu osoba taka może w większym stopniu wieść satysfakcjonujące życie niż w przypadku postępującej destrukcji wynikającej z uzależnienia.

Niemniej osoby głębiej uzależnione, również mogą sprawdzić czy są w stanie realizować zasady programu zorientowanego na kontrolowane picie. Większość uzależnionych, co zrozumiałe, rozważa na różnych etapach swojej trzeźwości wizję powrotu do picia normalnego, bezpiecznego, kontrolowanego. Zdarza się, że po kilku miesiącach czy nawet latach abstynencji, u takiej osoby pojawia się myśl, że skoro tak długo nie pije, układa sobie życie, a nade wszystko ma wiedzę z terapii, to tym razem uda jej się pić kontrolowanie. Może to skutkować powrotem do picia i destrukcji, a przeżywanie złamania abstynencji, poczucie wstydu, porażki, może paradoksalnie utrudnić powrót na terapię i do zdrowia.

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem dla takiej osoby może być właśnie wdrożenie zasad kontrolowania picia i sprawdzenie czy jest w stanie utrzymać używanie alkoholu na zadawalającym poziomie, jeszcze przed terapią. Jeśli się to powiedziecie, to uzależniony ma korzyść. Jeśli taka osoba odkryje, że jednak nie jest w stanie utrzymać nowego wzorca picia i limitów wypracowanych z terapeutą w programie ograniczania picia, to może zdecydować się na terapię opartą na abstynencji. I to również jest korzyść.

Co niemniej istotne, dzięki takiemu podejściu, które nie skupia się tylko na abstynencji, ale szczerzej podchodzi do problemu uzależnienia, oddziaływania terapeutyczne są dostępne dla większej ilości osób. Wcześniej nie mieściły się one w kryteriach i „wypadały” z terapii. W tej chwili korzyść pacjenta jest taka, że terapeuta ma więcej narzędzi, aby nieść skuteczną pomoc.

Wbrew obiegowym opiniom, kontrolowane picie związane jest z określonymi zasadami. W pierwszych krokach terapeuta bada motywację pacjenta, jego zasoby, a także przeprowadza pogłębioną diagnozę w celu określenia możliwości i zasadności przyjęcia do programu ograniczania picia. Kolejne kroki to wdrażanie rozwiązań, jak pić mniej, jak dbać o motywację, jak ważne jest afirmowanie siebie, nagradzanie i radzenie sobie ze stresem. Następnie analizowany jest dotychczasowy wzór picia, ilość, okoliczności, miejsca, czy picie odbywa się z ludźmi czy w samotności, stany emocjonalne, które sprzyjają piciu. Po nakreśleniu tej mapy następuje praca nad wprowadzeniem zmian we wzorcu. Celem jest realne obniżenie ilości wypijanego alkoholu. Pacjent uczy się rzetelnego analizowania swojego picia w kolejnych tygodniach. Wraz z terapeutą zwracają uwagę na to co pomogło zachować limit lub jeśli limit został przekroczony, co do tego się przyczyniło. W ten sposób po 10-12 spotkaniach pacjent kończy program kontrolowanego picia z nowym wzorcem używania alkoholu i sposobami, jak ten wzorzec utrzymać. Następnie po kilku miesiącach można przeanalizować trwałość osiągniętej zmiany, a w przypadku niedotrzymywania nowego wzorca picia, rozważyć inne kroki w leczeniu.

Gdy trafił do Gdańska i do Polski w ogóle, program oparty o kontrolowane picie wzbudzał wiele emocji i sprzecznych opinii. Przez lata osoba uzależniona traktowana była zerojedynkowo. Albo jest zainteresowana leczeniem, albo nie. Wykluczało to wiele osób, które widzą problem w tym, w jaki sposób używają alkoholu, ale abstynencja nie musi być dla nich jedyną dostępną drogą leczenia, albo po prostu nie są na nią gotowi.

Dzięki odbytym szkoleniom i doświadczeniu możemy dziś w Gdańsku i nie tylko, zaoferować nowoczesne metody pracy terapeutycznej.