Psychoterapia DDD i DDA
Gdańsk

Psychoterapia DDA jest skierowana do osób, które mają trudności w obecnym życiu, a które są wynikiem dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Dziecko doświadczające życia w takiej rodzinnie narażone jest na nieustanny lęk, gdyż jego poczucie bezpieczeństwa jest znikome. Dodatkowo w zależności od sytuacji rodzinnej uczy się schematów postępowania i reagowania, które nie pozwalają w pełni realizować siebie, a jedynie stanowią ochronę przed zagrażającym chaosem. Bardzo często ta umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i napięciu, odbierana jest jako pozytywna umiejętność, z czasem staje się coraz większym ciężarem.

Wiele dysfunkcyjnych problemów rodzinnych jest trudnych do zdefiniowania, ponieważ pewne zachowania są dla wielu osób normalne; można nie widzieć, że nasza rodzina jest dysfunkcyjna. Można wiedzieć, że coś jest nie tak, ale nie być w stanie określić, co to jest.

Jasnym jest, że alkohol i jego stanowcze nadużywanie ma ogromny wpływ na osoby bliskie, ale to nie jest jedyny symptom dysfunkcyjności.

Nasz gabinet funkcjonuje na terenie miasta Gdańsk i jest otwarty dla każdego kto szuka pomocy.

Psychoterapia DDD, czyli dorosłych dzieci z domów dysfunkcyjnych daje możliwość przepracowania negatywnych wzorców, dostarcza narzędzia i wskazówki do lepszego zrozumienia siebie. Dziecko osoby uzależnionej nie tyle niesie ze sobą brzemię wielu złych doświadczeń i przeżyć, co zmaga się z całą gamą niefortunnych uczuć. Dzieci uzależnionych boją się z wielu powodów. Obawiają się, że zostaną pobici lub zranieni fizycznie lub wykorzystani seksualnie przez rodzica, który jest zbyt zmarnowany, by wiedzieć lub opiekować się nimi. Te dzieci boją się, że zostaną okrzyczane za najmniejsze przewinienie, a czasem bez powodu. Boją się też, że ich rodzic zostanie złapany, a ich życie jeszcze bardziej wywróci się do góry nogami.

Dziecko osoby uzależnionej może mieć trudności z dostrzeżeniem pełnego obrazu swojego życia. Nie wiedzą, jak wygląda normalne życie, ani że coś jest nie tak z tym, jak są traktowani. Te dzieciaki mieszkają w bardzo niestabilnych domach i nie potrafią przewidzieć, co przyniesie każdy dzień – czy znów będą źle traktowane, czy mama lub tata będą mieli dobry dzień? Te dzieci nie widzą, że ich rodzic jest chory i nie zachowuje się tak, jak rodzic powinien.
Dziecko często będzie czuło, że problemy jego rodziny są jego winą. Myślą, że gdyby byli po prostu lepszym dzieckiem, ich rodzic nie musiałby się na nich denerwować ani traktować ich tak, jak oni, a może ich rodzina nadal byłaby razem. Psychoterapia DDD jest w tym wypadku nieodzowna, by móc skorygować pogląd na własną osobę.

Gdy dzieci uzależnionych dorastają, zaczynają się złościć z powodu swojej sytuacji. Mogą nienawidzić swojego rodzica za sposób, w jaki prowadzi ich życie, i stać się wycofani i zdenerwowani krzywdą, jaką rodzic im wyrządził.
Zaczynając od najmłodszych lat i kontynuując wraz z wiekiem, te dzieci mogą cierpieć z powodu niepewności, czując, że nie są wystarczająco dobre i nie zasługują na coś lepszego. Mogą postrzegać siebie jako bezwartościowych, a nie kogoś, na kogo ktokolwiek powinien marnować czas.

To, co szczególnie się objawia w życiu dorosłym, to problemy w budowaniu dobrych i satysfakcjonujących relacji. Trauma dzieciństwa zaczyna odtwarzać się w nowej rodzinie. Paradoksalnie tym bardziej im ktoś bardziej stara się nie być jak jego rodzice. Psychoterapia DDD pomaga obnażyć, zrozumieć i zaakceptować swoje doświadczenia, celem znalezienia nowej drogi.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś, kto nie potrafi radzić sobie z doświadczeniami dzieciństwa, nasz gabinet mieści się w dogodnej lokalizacji na terenie miasta Gdańsk i jest otwarty dla każdego.

Umiejętność budowania dojrzałych relacji z innymi jest wynikiem umiejętności budowania relacji z sobą. Bycie dzieckiem w rodzinie z dysfunkcją, w tym z dysfunkcją alkoholową, to bycie pomijanym i niezauważanym. Dziecko stara się radzić sobie z sytuacją, za którą nie odpowiada, w jedyny możliwy i dostępny sposób. Odcinając się od swoich emocji, zaprzeczając im. Jest to na tamten trudny czas, jedyny sposób na przetrwanie i unikniecie zranienia. Jednakże schemat unieważniania sobie, bo do tego prowadzi unieważnienie swojego świata emocji, przynosi dalsze bolesne doświadczenia w życiu dorosłym, bo żeby być w relacji z drugim członkiem, trzeba mieć dostęp do własnej emocjonalności i potrzeb.

Psychoterapia DDA to podróż w głąb siebie, której celem jest wydobycie skrywanych emocji i potrzeb, nauka umiejętności przeżywania ich i wyrażania, stawiania granic i ich obrony. Psychoterapia DDA to przede wszystkim nadawania znaczenia sobie, nie poprzez to kim jestem lub co robię, ale dlatego, że po prostu jestem. Jest to również proces, w którym chodzi o to, aby uwrażliwić się na siebie i nie musieć dźwigać ciężaru. Psychoterapia DDA to proces uwolnienia się od rodziny bez zaprzeczania i odcinania się od korzeni. Wreszcie to proces stawania się w końcu dorosłym we własnym życiu, a nie dzieckiem, które przedwcześnie dorosłym musiało się stać i dalej w ten wyuczony w dzieciństwie sposób próbuje nim być. Psychoterapia DDA to w końcu umiejętność odpowiedzenia w sposób dojrzały na własne potrzeby. Dzięki temu możliwie jest realizowanie siebie, rozwój, wzmacnianie poczucia własnej wartości i prowadzenie satysfakcjonującego życia w zgodzenie ze sobą.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania odnośnie dysfunkcji jest to, że istnieje wiele negatywnych wpływów i że wpływają one na podstawowe potrzeby. To właśnie odróżnia rodziny z niewielkimi dysfunkcjami od tych, w których dysfunkcja rodziny stanowi poważny problem jak uzależnienie od alkoholu, czy innych substancji.

Psychoterapia DDD lub psychoterapia DDA pozwala na zrozumienie niektórych reguł rodzinnych, które dominują w rodzinach dysfunkcyjnych. Terapia może pomóc uwolnić się od tych wzorców oraz odbudować poczucie własnej wartości i stworzyć zdrowsze relacje.